Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dane zebrane podczas każdej wizyty obejmowały ocenę objawów, badanie fizykalne, zdarzenia niepożądane, podawanie leków, informacje dotyczące zaostrzeń oraz palenie tytoniu. Oceny laboratoryjne przeprowadzono na początku badania i w 24. miesiącu. Wartości spirometryczne mierzono podczas pojedynczych wizyt (podczas badań przesiewowych iw miesiącach 1, 6, 12, 18, 24 i 25) w przybliżeniu o tej samej porze dnia (w ramach okna 4-godzinnego) przy każdej wizycie tego samego wyszkolonego personelu zgodnie z międzynarodowymi standardami.16 Wartości spirometryczne uzyskane przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela zmierzono około 24 godziny po poprzedniej dawce tiotropium lub placebo. Spirometrię, którą wykonano po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, przeprowadzono 20 minut po inhalacji 400 .g albuterolu. Krótko działające leki rozszerzające oskrzela zostały wstrzymane na co najmniej 6 godzin przed następną spirometrią. Przewidywana wartość FEV1 została uzyskana przy użyciu wartości odniesienia z Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 199317 oraz przez zastosowanie współczynników konwersji (0,95 u mężczyzn i 0,93 u kobiet) .18
Ostre zaostrzenie POChP zdefiniowano jako pogorszenie co najmniej dwóch głównych objawów (kaszel, objętość plwociny, ropna plwocina, świszczący oddech lub duszność), które utrzymywały się przez co najmniej 48 godzin, po wystąpieniu niewydolności serca, zatorowości płucnej, odmy opłucnowej, opłucnej. wysięk lub zaburzenie rytmu serca zostało wykluczone.19 Pacjenci natychmiast skontaktowali się z badaczami w przypadku nasilenia objawów ze strony układu oddechowego. Czas trwania, odstępy, ciężkość i postępowanie w ostrych zaostrzeniach POChP rejestrowano na kartach pamiętnikowych i byli oni oceniani przez badaczy, którzy ocenili stopień ciężkości według następujących kategorii. Łagodnym zdarzeniem było leczenie domi – nalne za pomocą samych leków POChP. Umiarkowane zdarzenie miało związek z wizytą ambulatoryjną lub pogotowia oraz modyfikacją reżimu, w tym antybiotykami, doustnymi glikokortykosteroidami lub obiema. Ciężkim zdarzeniem było takie, które spowodowało hospitalizację. Oceny skali duszności mMRC i jakości życia (w tym oceny CAT i CCQ) zostały wykonane przy każdej wizycie13, 14
Podczas całego badania unika się długotrwałego jednoczesnego stosowania innych leków podtrzymujących na POChP, takich jak leki rozszerzające oskrzela, z wyjątkiem leków, które były klinicznie konieczne lub które zostały rozpoczęte przed rekrutacją. Ipirypium stosowano w razie potrzeby jako lek ratunkowy, ale nie był przeznaczony do długotrwałego stosowania (pacjenci zostali poinstruowani, aby natychmiast skontaktować się ze swoim badaczem, aby uzyskać wskazówki dotyczące stosowania leków ratunkowych, weryfikacji ostrego zaostrzenia POChP i rozpoczęcia leczenia związanego z ostre zaostrzenie). Międzynarodowe badania i rozwój farmaceutyczny Rundo zostały zwołane w celu monitorowania jakości i sprawdzenia przestrzegania schematu prób.
Oględziny próbne
Protokół badania został zatwierdzony przez lokalną komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego lub niezależny komitet etyczny w każdym miejscu, zgodnie z wymogami chińskich wytycznych dotyczących dobrej praktyki klinicznej. Przed rejestracją uczestnicy udzielili pisemnej świadomej zgody. Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przez pracowników Rundo International Pharmaceutical Research and Development
[podobne: ośrodek chorób rzadkich, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, levitra bez recepty ]
[więcej w: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc cd”

 1. Fast Draw Says:

  Article marked with the noticed of: gluten[...]

 2. Kinga Says:

  Myślałam że to anemia

 3. Criss Cross Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty kraków[...]

 4. Adam Says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania