Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Źródła finansowania nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu, analizie danych ani interpretacji wyników w tym badaniu. Sponsorowi (Boehringer Ingelheim) dano możliwość przeglądu rękopisu pod kątem medycznej i naukowej ścisłości w związku z jego produktem (tiotropium) i względami własności intelektualnej. Albuterol został zakupiony w pełnej cenie. Pierwszy i ostatni autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłoszonych danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu. Wszyscy autorzy zatwierdzili złożenie manuskryptu do publikacji. Analiza statystyczna
Obliczyliśmy wielkość próbki, aby wykryć różnicę w FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela pomiędzy grupą tiotropium a grupą placebo, zakładając różnicę 100 ml i odchylenie standardowe 350 ml w 24 miesiącu, z dwustronnym poziomem istotności wynoszącym 5 % i moc 90%, biorąc pod uwagę przewidywany stopień wycofania wynoszący 35% .7,9 Oszacowaliśmy, że do wstępnej analizy potrzebnych będzie łącznie 400 pacjentów na grupę.
Testowanie hipotezy potwierdzającej zaplanowano tylko dla pierwotnego punktu końcowego. Wszystkie analizy wtórne i podgrupy mają charakter eksploracyjny i nie zostały dostosowane do wielokrotnych porównań. Analizę wariancji z pomiarem powtarzalnym (ANOVA) zastosowano do porównania FEV1 przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela przy każdej wizycie, z wartościami dla każdej wizyty kontrolnej jako zmienną zależną, z przypisaniem grupy próbnej, wartościami wyjściowymi FEV1, obserwacją wizyty (zmienna kategorialna), interakcje między grupą próbną a wizytą kontrolną, a szpital jako efekty stałe, a uczestnikami jako efekty losowe. Zakładając, że efekty grup próbnych zmieniały się liniowo wraz z czasem trwania próby, zastosowano model regresji z przypadkowym współczynnikiem, aby porównać roczny spadek FEV1, FVC i stosunku FEV1: FVC, przy czym roczne spadki wyrażono jako współczynniki regresji. Użyliśmy metod opartych na wiarygodności do obsługi brakujących danych dla modelu powtarzalnych pomiarów i modelu o losowym współczynniku. Nie przypisano imputacji.
Czas do pierwszego ostrego zaostrzenia POChP porównywano za pomocą testu log-rank. Zastosowano test sumy rang Wilcoxona w celu oceny interwału, czasu trwania i nasilenia ostrych zaostrzeń POChP. Dokładny test Fishera wykorzystano do porównania różnic w stosowaniu leków ratunkowych. Częstość i liczba poważnych zaostrzeń POChP zostały porównane z zastosowaniem modelu regresji Poissona, z korektą ekspozycji na schematy dawek i nadmierne rozproszenie (tj. Obecność większej zmienności w zbiorze danych niż oczekiwana niejednorodność w częstości zaostrzeń ). Tabele transferowe wykorzystano do porównania zmian wyników skali duszności mMRC pomiędzy punktem odniesienia a końcem badania. Różnice między zmianami od linii podstawowej do końca badania porównano z zastosowaniem ANOVA z powtarzanymi pomiarami. Analizy podgrup przeprowadzono z zastosowaniem stratyfikacji POChP według oceny CAT (<10 vs .10) i stadium GOLD (1 vs. 2) i kategorii (A vs. B). Pacjenci z chorobą w kategorii A lub B są uważani za osoby z niskim ryzykiem ostrego zaostrzenia POChP; pacjenci z chorobą należącą do kategorii A mają niewiele objawów, a ci z chorobą w kategorii B mają więcej objawów.
Dane od pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę tiotropium lub placebo i mieli dostępne dane dotyczące pomiaru skuteczności po linii podstawowej (tj. Pacjenci, którzy zostali poddani ocenie spirometrycznej po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela podczas każdej planowej wizyty kontrolnej) zostali włączeni w pełny zestaw analityczny
[podobne: medycyna estetyczna w Warszawie, nzoz szczecin, nzoz kraków ]
[patrz też: leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia estetyczna szczecin ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czesc 4”

 1. Jagoda Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 2. Swampmasher Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dygestorium[...]

 3. Chuckles Says:

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 4. Fabian Says:

  Article marked with the noticed of: dobry dietetyk warszawa[...]

 5. Vanessa Says:

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 6. Mad Rascal Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odżywki na rzeźbę[...]

 7. Bowler Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

Powiązane tematy z artykułem: leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium stomatologia estetyczna szczecin