Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Naszym celem było określenie skuteczności i bezpieczeństwa strategii kierowanej przez iFR w porównaniu ze strategią rewaskularyzacji wieńcowej według FFR. Metody
Projekt i zarządzanie próbą
DEFINE-FLAIR (funkcjonalna ocena uszkodzenia pośredniego zwężenia do rewaskularyzacji przewodnika) jest wieloośrodkowym, międzynarodowym, randomizowanym, ślepym badaniem, w którym iFR jest porównywany z FFR dla fizjologicznie kierowanej rewaskularyzacji wieńcowej. Trwająca obecnie próba przeprowadzana jest w 49 interwencyjnych placówkach w 19 krajach na 4 kontynentach. Wyniki roczne, na których opiera się podstawowa analiza prób, zostały przedstawione tutaj.
Proces został opracowany przez komitet sterujący (lista członków komisji znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Centralna akceptacja etyczna została przyznana przez National Research Ethics Service Committee London, a lokalna aprobata etyczna została przyznana na każdej uczestniczącej stronie. Proces jest finansowany z nieograniczonego grantu edukacyjnego z Philips Volcano, który nie miał żadnej roli w projektowaniu procesu, gromadzeniu lub analizie danych, pisaniu manuskryptu lub decyzji o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Zarządzanie próbne i nadzór były prowadzone przez personel Imperial College Trials Unit, Imperial College London, który prowadził kliniczną bazę danych i przeprowadzał wszystkie analizy danych niezależnie od podmiotu finansującego. Ocena ryzyka wykazała, że badanie stanowiło niewielkie ryzyko dla pacjentów; w związku z tym nie ustanowiono żadnej rady ds. monitorowania danych i bezpieczeństwa. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora, a wszyscy autorzy wzięli udział w próbie kontrolnej, zatwierdzili wszystkie kolejne szkice manuskryptu i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Komitet sterujący i wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu próbnego i planu analizy statystycznej, które są dostępne na stronie.
Populacja
Pacjentów, u których wykonano koronarografię oceniano pod kątem kwalifikacji do badania. Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli mieli chorobę wieńcową z co najmniej jedną tętnicą natywną, w której zwężenie miało wątpliwą ostrość fizjologiczną (typowo, tętnica z 40 do 70% zwężeniem średnicy w ocenie wizualnej). Wykluczono pacjentów ze stenozą tandemową (tj. Stenozami oddzielonymi więcej niż 10 mm w jednym naczyniu), które wymagałyby niezależnej oceny i leczenia. Pełna lista kryteriów włączenia i wyłączenia znajduje się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Nie dokonano żadnych wyłączeń na podstawie tętna lub rytmu serca. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed ich włączeniem do badania.
Randomizacja
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni do rewaskularyzacji kierowanej przez FFR lub iFR. Randomizacja została przeprowadzona za pomocą zautomatyzowanego i sprawdzonego narzędzia randomizacji online (SRUB, Imperial College London). Podczas procedur próbnych badacze mogli uzyskiwać pomiary FFR lub iFR tylko zgodnie z przydziałem grupowym
[patrz też: ginekolog endokrynolog warszawa, nzoz szczecin, edukacja zdrowotna definicja ]
[patrz też: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI ad”

 1. Michał Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dom starców[...]

 2. Onion King Says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 3. Snow Hound Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: żylaki[...]

 4. Troubadour Says:

  jagody goji są smaczne i to wystarczy

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania