Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Weryfikację danych przeprowadzono u każdego pacjenta za pomocą elektronicznego zapisu fizjologicznego, który został załadowany bezpośrednio z konsoli fizjologicznej dla każdego pacjenta do elektronicznej dokumentacji klinicznej (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Podczas zabiegu pacjenci nie zostali poinformowani, która technika została użyta do oceny fizjologicznej i nie byli świadomi swojego przydziału grupowego przez cały czas trwania badania. Badane pielęgniarki i lekarze, którzy byli odpowiedzialni za wizyty kontrolne, również nie byli świadomi zadań grupowych. Procedura
Przed uzyskaniem pomiaru FFR lub iFR podawano śródczłonowe azotany w celu kontroli napięcia naczynioruchowego. Pomiary fizjologiczne uzyskano rutynowo za pomocą guidewire a (Philips Volcano) (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Ocenę fizjologiczną przeprowadzono we wszystkich naczyniach z wątpliwą nasiloną zwężeniem. U chorych z ostrym zespołem wieńcowym ocenę fizjologiczną wykonano tylko w naczyniach niewypalonych, po rewaskularyzacji naczynia winowajcy. Predefiniowane progi obróbki były FFR równe 0,80, a iFR w 0,89 (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Gdy FFR lub iFR dla danego zwężenia było równe lub niższe od wcześniej określonego progu, zwężenie zostało rewaskularyzowane stentem uwalniającym lek lub bioresorbowalnym szkieletem naczyniowym lub pomostem aortalno-wieńcowym (CABG). Kiedy FFR lub iFR był wyższy niż wcześniej określony próg, leczenie zostało odroczone. Gdy podjęto próbę rewaskularyzacji wielonaczyniowej, badacze mogli wybrać wstępną ocenę planu leczenia z etapową procedurą przeprowadzoną w ciągu 60 dni. Zanotowano objawy niepożądane i czynnościowe.
Rutynowe kontrolne badania kliniczne wykonano po 30 dniach i po roku, a badania kontrolne prowadzono telefonicznie po 6 miesiącach. Dokonano pełnego monitorowania każdej elektronicznej dokumentacji klinicznej, a dane zostały potwierdzone przez weryfikację dokumentu źródłowego na miejscu u losowo wybranych 30% pacjentów.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było roczne ryzyko wystąpienia poważnych, niekorzystnych zdarzeń sercowych, które były wynikiem zgonu, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowanej rewaskularyzacji. Śmierć uważano za spowodowaną przyczynami sercowo-naczyniowymi, chyba że ustalono jednoznaczną przyczynę nie sercowo-naczyniową. Zawał mięśnia sercowego został sklasyfikowany jako spontaniczny lub okołozakresowy i jako zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) lub nie-STEMI (NSTEMI). Rewaskularyzacja była uważana za nieplanowaną, gdy nie była procedurą indeksu i nie została zidentyfikowana w czasie procedury indeksowania jako procedura etapowa, która miała wystąpić w ciągu 60 dni. Szczegółowe definicje punktów końcowych, które nie uległy zmianie po rozpoczęciu badania, podano w Dodatku uzupełniającym.
Zdarzenia punktu końcowego zostały rozstrzygnięte przy użyciu anonimowej dokumentacji źródłowej przez komitet ekspertów międzynarodowych, którzy nie należeli do komitetu sterującego. Decyzję konsensusową podjęto na podstawie wcześniej określonych definicji punktów końcowych. Członkowie komitetu wydarzeń pozostają nieświadomi tożsamości pacjentów i ich zadań w grupie.
Analiza statystyczna
Hipoteza próbna z góry ustalona była taka, że iFR byłby nie gorszy od FFR w odniesieniu do ryzyka wystąpienia poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych po roku u pacjentów poddanych fizjologicznie sterowanej rewaskularyzacji
[więcej w: ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, medycyna po dyplomie pediatria, nzoz szczecin ]
[hasła pokrewne: leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia estetyczna szczecin ]

Tags: , ,

No Responses to “Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI cd”

 1. Mercury Reborn Says:

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 2. Liquid Science Says:

  [..] Cytowany fragment: apteka internetowa[...]

 3. Kuba Says:

  Chcialoby sie w to wierzyc

 4. Daria Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do szczoteczki soniczne[...]

 5. Marcin Says:

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium stomatologia estetyczna szczecin