Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rewaskularyzacja wieńcowa prowadzona przez rezerwę przepływu częściowego (FFR) wiąże się z lepszymi wynikami pacjentów po zabiegu niż rewaskularyzacja prowadzona wyłącznie przez angiografię. Nie wiadomo, czy natychmiastowy współczynnik bezfuzji (iFR), alternatywny środek, który nie wymaga podawania adenozyny, przyniesie korzyści podobne do tych z FFR. Metody
Losowo przydzielono 2492 pacjentów z chorobą wieńcową, w stosunku 1: 1, do poddania się rewaskularyzacji wieńcowej kierowanej przez iFR lub kierowanej FFR. Pierwszorzędowym punktem końcowym było roczne ryzyko wystąpienia poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych, które były wynikiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowanej rewaskularyzacji. Badanie miało na celu wykazanie, że IFN nie jest gorsze od FFR, z marginesem 3,4 punktu procentowego dla różnicy ryzyka.
Wyniki
Po roku pierwotny punkt końcowy wystąpił u 78 z 1148 pacjentów (6,8%) w grupie iFR oraz u 83 z 1182 pacjentów (7,0%) w grupie FFR (różnica ryzyka, -0,2 punktów procentowych, 95% zaufania przedział [CI], -2,3 do 1,8, P <0,001 dla nie niższej wartości, współczynnik ryzyka, 0,95, 95% CI, 0,68 do 1,33, P = 0,78). Ryzyko wystąpienia każdego ze składników pierwotnego punktu końcowego i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub bez krążenia nie różniło się istotnie między grupami. Liczba pacjentów, u których występowały niekorzystne objawy proceduralne i objawy kliniczne była istotnie niższa w grupie iFR niż w grupie FFR (39 pacjentów [3,1%] vs. 385 pacjentów [30,8%], P <0,001), a mediana czasu proceduralnego był znacznie krótszy (40,5 minuty vs. 45,0 minut, P = 0,001).
Wnioski
Rewaskularyzacja wieńcowa kierowana przez iFR była nie lepsza od rewaskularyzacji kierowanej przez FFR w odniesieniu do ryzyka wystąpienia poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych po roku. Wskaźnik niekorzystnych objawów i objawów proceduralnych był niższy, a czas proceduralny był krótszy w przypadku iFR niż w przypadku FFR. (Finansowane przez Philips Volcano; DEFINE-FLAIR ClinicalTrials.gov number, NCT02053038.)
Wprowadzenie
W ciągu ostatnich 20 lat do oceny rewaskularyzacji wieńcowej wykorzystano pomiary fizjologiczne uzyskane podczas zabiegów inwazyjnych. Pionierskie prace poparły wykorzystanie pomiarów przepływu do podjęcia bezpiecznych decyzji dotyczących rewaskularyzacji, 1,2, ale to podejście zostało wkrótce zastąpione przez wykorzystanie rezerwy przepływu cząstkowego (FFR), która mierzy ciśnienie jako zastępczy przepływ w celu oszacowania ciężkości zwężenia. 3-5 FFR powiodło się w dużej mierze ze względu na jego prostotę techniczną, a ponieważ badania kliniczne wykazały, że było to związane z poprawą wyników klinicznych po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) .6,7 W związku z tym FFR jest obecnie uwzględnione w kryteriach właściwego zastosowania dla wieńcowych angiografię oraz wytyczne American College of Cardiology-American Heart Association-European Society of Cardiology; pomimo tych zaleceń jego przyjęcie jest ograniczone. 8-10
FFR należy mierzyć podczas maksymalnego przekrwienia, które zwykle wywoływane jest przy podawaniu silnego dożylnego lub śródwiecznego środka rozszerzającego naczynia, takiego jak adenozyna.11 W kilku badaniach zakwestionowano potrzebę podania środka rozszerzającego naczynia krwionośne w celu oceny nasilenia zwężenia. badania, badacze stwierdzili, że przy określaniu ciężkości zwężenia, FFR nie był lepszy od chwilowego współczynnika bez fal (iFR), indeksu wywodzącego się z ciężaru o zwężeniu, którego nie uzyskano przy podawaniu środka rozszerzającego naczynia krwionośne
[podobne: depresja objawy i leczenie, medycyna estetyczna lodz, nzoz kraków ]
[patrz też: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Użycie współczynnika bezzwłocznego Wave Wave lub przepływu frakcyjnego w PCI”

 1. Barbara Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep rehabilitacyjny[...]

 2. Psycho Thinker Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 3. Jagna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta[...]

 4. Michalina Says:

  Chcialoby sie w to wierzyc

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe centrum rehabilitacji kraków sanitas lublin rejestracja