Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Histeria.

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

W histerii fizjologiczne te zjawiska dochodzą do niebywałych rozmiarów, tak że można powiedzieć, iż cały aparat neurowegetatywny jest na usługach wyobraźni chorego. Z kolei powstałe tą drogą zaburzenia spotykają się z odczynem chorego, tak że powstaje błędne koło wzajemnych uzależnień. 4. Sugestywność jest złą i dobrą stroną histerii. Złą, gdyż na treść wyobraźni, a tym samym i na procesy ideoplastyczne ma przemożny wpływ otoczenie, które niewłaściwym zachowaniem może wzmacniać mechanizm ucieczki w chorobę lub podsuwać pomysły ideoplastyczne. O histerii mówi się też słusznie, że jest wielką naśladowczynią. Objawy histeryczne mogą do złudzenia naśladować mnóstwo chorób. Dobrą stroną sugestywności jest to, że umożliwia ona korzystne oddziaływanie na chorego środkami psychoterapii i psychagogiki (reedukacja lecznicza). 5. Celowość odczynów histerycznych, o której wspominaliśmy powyżej. Cechy tej nie trzeba mieszać ze świadomą symulacją. Cel odczynu histerycznego z zasady nie jest znany choremu, a nawet często napotykamy sprzeciwy chorego, gdy usiłujemy otworzyć mu oczy na celowość jego objawów chorobowych. Dążność do osiągnięcia pewnego celu przebiega więc automatycznie, na drodze nawyków odruchowo-warunkowych. Tylko przez dokładne wniknięcie w środowisko chorego i w jego przeżycia udaje się nam wykryć sens odczynu chorobowego, który polega na bezwiednym zamiarze chorego uchylania się od nałożonych przez życie zadań czy obowiązków, wydobycia się z nieznośnej sytuacji itd. 6. Ogromna skala możliwości w przejawach objawowych. Mogą to być bóle rozmaitego gatunku i znieczulenia, zjawiska hiperkinetyczne i hipokinetyczne aż do osłupienia, porażenia, omdlenia, stany podniecenia psycho- ruchowego, stany pomroczne, katalepsja i letarg, napady histeryczne itd. Jeżeli się ponadto przypomni, że histeria może naśladować wszelkie choroby wszystkich specjalności lekarskich i że może wikłać obrazy kliniczne innych cierpień, to istotnie dochodzimy do wniosku, że pod względem różnobarwności tych objawów jest ona czymś w nozografii wyjątkowym. [więcej w: nzoz kraków, ginekolog endokrynolog warszawa, levitra bez recepty ]
[podobne: diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa, megamed bełchatów rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy megamed bełchatów rejestracja psychoterapia grupowa warszawa