Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Naciek pierwotny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W klinice pierwotnej zmiany gruźliczej nadaje się temu zapaleniu także miano naciek okołoogniskowy pierwotny (infiltratio jerifocalis primitiva), w przeciwieństwie do nacieku wczesnego. Ksawery Lewkowicz utrzymuje, że to zapalenie, wbrew panującym zapatrywaniom, jest wyrazem przede wszystkim masowych zatorów prątkami, a zatem jest sprawą swoistą. Naciek może dotyczyć całego zespołu pierwotnego albo tylko niektórych jego ogniw składowych. Zespół pierwotny otoczony naciekiem nazywa Neumann zespołem pierwotnym zapalnym”. Naciek dotyczący tylko węzłów okolicznych wnęki nazywa się naciekiem pierwotnym wnękowym” (infiltratio perihilaris primitiva). W razie rozbudzenia ogniska gruźliczego w węzłach wnękowych znajdującego się już w stanie utajonym może również dookoła węzła wytworzyć się zapalenie. Takie zapalenie nazywa się naciekiem okołownękowym wtórnym” (infiltratio perihilaris secundaria). Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeyland, różne zmiany anatomiczne, począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych, z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gruźlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. Powstająca włóknista tkanka łączna otorbia zserowaciały lub zwapniały; niekiedy nawet skostniały guzek. Zwapnienie może powstawać już bardzo wcześnie. Skostniałe ognisko płucne jest zawsze pozostałością ogniska pierwotnego, gdyż w późniejszych zmianach gruźliczych skostnienia nie spostrzegano. Jeżeli pierwsze zakażenie gruźlicze dotyczy okresu niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, to los zakażenia bywa nieraz inny. Wskutek bardzo małej zdolności odczynowej ustroju ognisko pierwotne nie otorbia się, lecz szerzy się przez ciągłość na sąsiednie części płuc, serowacieje, rozmięka i staje się źródłem wysiewania prątków drogą aspiracji do innych części płuc a nawet przejścia sprawy na drugie płuco. Wtedy mogą powstawać w bardzo krótkim czasie obrazy gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej, nawet z jamami w płucach, podobne do obrazów znamiennych dla pospolitych suchot płuc u dorosłych. W późniejszym wieku dziecięcym takie zejście zdarza się w tych przypadkach, w których zakażenie dotyczy dzieci bardzo słabych, niedożywionych, słowem mniej zdolnych do odczynu. W innych – dość rzadkich – przypadkach szybko przebiegająca gruźlica płuc   wysiękowo- serowata, nieraz z jamami, powstaje u niemowląt wtenczas, gdy zserowaciałe węzły chłonne przebiją się do tchawicy lub oskrzeli. Te postaci suchot niemowląt i dzieci dołączające się bezpośrednio do zespołu pierwotnego różnią się pod względem patogenetycznym od suchot płuc u dorosłych, które stanowią, według Rankego, już trzeciorzędny okres gruźlicy u osób, zakażonych prątkami poprzednio, przeważnie w dzieciństwie. Ponieważ one rozwijają się u dzieci bezpośrednio ze zmiany pierwotnej, nie zaś jak u dorosłych z zakażenia dodatkowego lub wewnętrznego ponownego drogą krwi, przeto zwie się te postaci gruźlicą płuc wysiękowo-serowatą pierwotna (phthisis pulmonum caseosa primitiva). [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, filtry do wody, trener personalny ]
[hasła pokrewne: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Naciek pierwotny.”

 1. Klara Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 2. Sofa King Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista wrocław prywanie[...]

 3. Ryszard Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 4. Nightmare King Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wypadek[...]

 5. The Howling Swede Says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 6. Olga Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Makijaż permanentny kielce[...]

 7. 3D Waffle Says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia