Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

ZESPÓŁ NEURASTENICZNY (NEURASTHENIA).

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza się poprawę stanu zdrowia chorych poddawanych badaniom za pomocą opisanych wyżej środków chemicznych. Autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy stosują celowo tego rodzaju sposoby dla oddziaływania leczniczego pod nazwą narkoanalizy. Trzeba sobie uświadomić, że chodzi tu o freudyzm, z tym, że wydobywanie na jaw wypartych ze świadomości przeżyć i konfliktów odbywa się nie przy jasnym sensorium, lecz w stanie odurzenia. Istota psychoanalizy nie ulega tu zmianie. Korzystny wpływ leczniczy wyjaśnić trzeba oddziaływaniem psycholeczniczym . Samo zajmowanie się chorym, poddawanie go tajemniczym zabiegom jest źródłem sugestii leczniczej, czyli wpływu środowiska na korę mózgową i za jej pośrednictwem na układ korowo-trzewiowy. W tych warunkach metody badania stają się w ręku psychoterapeuty metodami leczenia.
ZESPÓŁ NEURASTENICZNY (NEURASTHENIA). Nazwa ta oznacza dosłownie słabość nerwów. Rozpowszechnione jest wyobrażenie, że chodzi tu o wyczerpanie układu nerwowego lub rozstrój. Są to pojęcia mechanistyczne. Bliżej prawdy są teorie, które w neurastenii widzą skutki przewlekłego zatrucia lub samozatrucia. W rzeczy samej obraz kliniczny stanu układu nerwowego w przypadkach przewlekłego zatrucia, np. nikotyną, tlenkiem węgla, hormonem tarczycy w przypadku jej nadczynności itd. jest do złudzenia podobny do obrazu neurastenii, powstałego na drodze reaktywnej. Nie brak teorii, które podobieństwo to tłumaczą samozatruciem adrenaliną (Monakow) wyzwalaną w wielkich ilościach działaniem czynników nerwowo-psychicznych i uszkadzającą barierę między krwią i płynem              mózgowo-rdzeniowym, wskutek czego hormony, toksyny inne drażniące ciała bez pohamowania mogą przenikać do mózgu i drażnić ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Szkodliwości tego rodzaju rzeczywiście odgrywają rolę, powszechnie jednak sądzi się, że niektóre typy ośrodkowego układu nerwowego są pod tym względem wrażliwsze i łatwiej ulegają urazom. Predyspozycję taką określamy nazwą neuropatii. Zapadają na neurastenię albo ludzie o predyspozycji neuropatycznej, albo ludzie wystawiani na szkodliwości szczególnie intensywnego stopnia. [przypisy: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, chlorella zastosowanie]
[przypisy: diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa, megamed bełchatów rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy megamed bełchatów rejestracja psychoterapia grupowa warszawa