Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

We wczesnym dziecinstwie i u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

We wczesnym dzieciństwie i u niemowląt przemawiają za tą sprawą stan gorączkowy, kaszel, typowy obraz rentgenowski, przyśpieszenie opadania krwinek i dodatni odczyn tuberkulinowy, zwłaszcza jeżeli równocześnie stwierdza się świeże przerzuty gruźlicze. Z powstaniem dodatniego odczynu tuberkulinowego nieraz pojawia się również rumień guzowaty. Jest to objaw nasuwający na myśl zakażenie gruźlicze. W rozpoznaniu może być pomocne badanie opłuczyn żołądkowych na czczo co do prątków Kocha. Nieraz jednak jedynym objawem jest do- datni odczyn tuberkulinowy. U dorosłych rozpoznanie pierwotnej zmiany gruźliczej, zwłaszcza prze- biegającej nie typowo, jest pewne tylko wtenczas, gdy odczyn tuberku- linowy przedtem ujemny staje się dodatni. Doniosłej wskazówki rozpoznawczej, zwłaszcza u dzieci, dostarcza nie- raz zestawienie rentgenogramów płuc z wynikami opukiwania i osłuchi- wania klatki piersiowej. Mianowicie rentgenograficznie stwierdza się szybko powstający, niekiedy w ciągu paru dni, duży cień, który jest wy- razem zapalenia okołoogniskowego (tzw. pierwotnego nac ieku), a opuki- wanie a często i osłuchiwanie nie wykrywa żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Stwierdzenie rentgenograficznie zwapniałego zespołu pierwotnego p- zwala odróżnić od pierwotnego nacieku naciek wtórny powstający do- okoła węzłów pierwotnego ogniska przy rozbudzeniu ognisk gruźliczych. Jak już zaznaczyłem, zespół pierwotny riie zawsze jednak może być . wykryty badaniem radiologicznym. Szczesć nie często nadużywa się rozpoznania gruźlicy węzłów o-s rzelowych i wnękowych u dorosłych – sprawy cho- robowej częstszej w wieku dziecięcym. Węzły te istotnie obrzmiewają w okresie zmiany gruźliczej pierwotnej i ich powiększenie może pozostać na całe życie, pomimo wygaśnięcia czynnej sprawy gruźli- czej. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.