Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Wsród publicznosci rozpowszechnione jest mniemanie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wśród publiczności rozpowszechnione jest mniemanie, że przeciążenie pracą, a nawet u ludzi o małej żywotności nerwowej normalna praca, wywołuje wy- czerpanie nerwowe. Doświadczenie kliniczne uczy, że neurastenia wyjątkowo tylko pojawia się u ludzi istotnie przepracowanych, gdyż najczęściej spotykamy ją raczej u osób mało pracujących. W czasie wojny, zwłaszcza wśród żołnierzy, którzy byli przepracowani ponad miarę, nie widywało się dużo neurasteników. Także w ustroju socjalistycznym, gdzie przeważająca większość ludności inten- sywnie pracuje, widuje się mało przypadków neurastenii. Z badań nad nerwi- cami doświadczalnymi, które przeważnie można zaliczyć do typu neurastenicz- nego, wynieśliśmy naukę, że inny czynnik odgrywa istotną rolę, mianowicie bodźce konfliktowe, które doprowadzają życie afektywne do niezwyklego na- pięcia i rozprzęgają poprzez wyższe ośrodki neurowegetatywne czynności ustroju. Nie praca zdaje się więc być czynnikiem nerwicotwórczym, chociażby najuciążliwsza, lecz sytuacja środowiska, z której płyną bodźce warunkowe konfliktowe, zmuszaj ące człowieka do nadmiernego, długotrwałego i bezna- dziejnego napięcia afektywnego. Wiemy też z doświadczenia ex juvantibus, że czasem przeniesienie neurastenika w warunki pracy i życia odpowiadające mu, zdolne zapalić go do pracy, wpoić mu entuzjazm i dać mu cel życia, działa leczniczo i zwiększa wydajność pracy. Wtedy przepracowanie okazuje się nie- szkodliwe. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, integracja sensoryczna, domowe sposoby na trądzik ]

Tags: , ,

Comments are closed.