Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Z naciskiem trzeba przestrzec przed

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z naciskiem trzeba przestrzec przed lekceważeniem skarg neurastenicznych. Z góry trzeba założyć, że jakieś bardzo ważne przyczyny wytwarzają w czło- wieku tak głębokie poczucie choroby. Nie zawsze muszą to być przyczyny reaktywne, o czym lekarze zbyt często zapominają. Pamiętać trzeba o tzw. stadium neurastynicznym, zwiastującym zbliżanie się jakiejś cięż- kiej choroby nie tylko neurologiczno-psychiatrycznej, ale i ogólnej. Czasem początki gruźlicy lub kiły kryją się pod banalnymi objawami neurastenii. Wiele chorób organicznych ośrodkowego układu nerwowego z porażeniem postępują- cym na czele rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. Toteż w każdym przypadku, neurastenii lekarz ma obowiązek przeprowadzić gruntowne bada- nie chorego, nie tylko pod względem psychiatryczno-neurologicznym, ale i pod względem internistycznym. Dokładne zbadanie warunków życia i pracy jest również nieodzownie potrzebne. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że prze- wlekłe zatrucie czadem (CO) przejawia się bardzo często skargami typu neu- rastenicznego. Objawy neurasteniczne mogą też wikłać podstawowe cierpienie somatyczne, które niezależnie od swojego bezpośredniego wpływu na ośrod- kowy układ nerwowy stanowi dla chorego uraz psychiczny. Także już prze- byta choroba cielesna może jako zejście pozostawić zespół neurasteniczny, nie tylko wskutek jej działania osłabiającego ustrój, ale i jako powikłanie życiowe, np. obawa nawrotu, zmartwienie o zmniejszoną wydolność zarobkową, o zmniejszone widoki we współzawodnictwie pracy itd. W opisie ostrych ze- społów psychotycznych, pojawiających się w przebiegu rozmaitych chorób so- matycznych, niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na stadium neurasteniczne, stanowiące zwiastuny zbliżającej się psychozy. Zespól depresyjny ma szcze- gólne powinowactwo do neurastenii. Z cierpień psychicznych przewlekłych pamiętać trzeba szczególnie o schizofrenii, która bardzo często rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, witamina b6, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.