Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Zagadnieniem praktycznie bardzo waznym jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zagadnieniem praktycznie bardzo ważnym jest odróżnienie porażeń i nie- dowładów organicznych od czynnościowych. W tych ostatnich zachodzi. tego rodzaju neurologiczna sprzeczność, że są one z zasady wiotkie, a jednak odru- chy ścięgnowe, okostnowe i mięśniowe są wywołalne nawet przy ciężkich i długotrwałych porażeniach; co najwyżej bywają ogólnie wygórowane. Ważną wskazówką jest odczyn zwyrodnienia, pojawia się on jednak po pewnym cza- sie, a z początku może go nie być. Długo utrzymujące się przykurcze histeryczne mogą w końcu doprowadzić do trwałych zniekształceń anatomicznych. Przy właściwym leczeniu powikłań takich nie powinno być lub powinny szybko przeminąć. Ostatnio (1963) Krokowscy i Schliak ogłosili obiektywną metodę odróżniania porażeń prawdziwych od symulowanych. Polega ona na analizie radiologicznej istoty kostnej porażonych kończyn. Nieaktywność prowadzi mia- nowicie do zmniejszenia zawartości hydroksyloapatytu, którą można ilościowo określić, a nawet orzec, jak długo trwa niedowład. W przypadku symulacji można z wszelką pewnością orzec, że rzekomo porażona kończyna była prawid- łowo używana. Na ogół biorąc, w obecnych warunkach tzw. hysteria magna stała się rzadkością. Natomiast bardzo dużo tych przypadków zwykle powstaje na tle urazów psychicznych w czasie wojny. Opisano np. (Souques) pod nazwą kamptokormia, czyli emprosthotonus (od greckiego kampto – zginam, kor- mos – tułów, em-prosthen – do przodu) widywane przy histerii wojennej ma- ksymalne przegięcia tułowia do przodu, utrzymujące się niekiedy bardzo długo. Jest to odwrotność przegięcia do tyłu (opisthotonus). Czasem zaburzenia ru- chowe w histerii przypominają objawy miastenii. Od pomyłki rozpoznawczej uchroni dokładne badanie. [podobne: , psycholog Kraków, domowe sposoby na trądzik, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.