Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Zaufanie publiczne do lekarzy – Medycyna USA w perspektywie międzynarodowej cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Co więcej, amerykański zawód medyczny, w przeciwieństwie do wielu jego odpowiedników, nie uczestniczy w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej z urzędnikami państwowymi, ale zamiast tego musi wywierać wpływ poza rządem za pośrednictwem różnych prywatnych organizacji medycznych. Niektóre systemy innych krajów mają bardziej formalne struktury, dzięki którym liderzy lekarzy mogą targować się i negocjować z rządem w kwestiach takich jak płatność, autonomia zawodowa i jakość opieki.3 Ponadto, w zakresie zaleceń dotyczących polityki zdrowotnej, amerykański zawód medyczny jest podzielony wśród wielu organizacji specjalistycznych, które mogą popierać konkurencyjne polityki. Niemniej jednak, ze względu na to, że Stany Zjednoczone są tak odstające, z dużą satysfakcją pacjentów i niskim ogólnym zaufaniem, wierzymy, że zaufanie amerykańskiego społeczeństwa do lekarzy jako grupy może wzrosnąć, jeśli profesja medyczna i jej przywódcy celowo przyjmą widoczną postawę faworyzującą politykę, która poprawić zdrowie i opiekę zdrowotną kraju, nawet jeśli mogłoby to być niekorzystne dla niektórych lekarzy .4,5 W szczególności sondaże pokazują, że Amerykanie uważają wysokie koszty za najważniejszy problem z amerykańskim systemem opieki zdrowotnej (RWJF / HSPH 2011), a prawie dwie trzecie społeczeństwa (65%) uważa, że koszty te są bardzo poważnym problemem dla kraju (NPR / RWJF / HSPH 2012). Aby odzyskać publiczne zaufanie, wierzymy, że grupy lekarzy będą musiały zająć zdecydowane stanowisko w sprawie najlepszego sposobu rozwiązania tego problemu. Ponadto, aby zwiększyć zaufanie wśród Amerykanów o niskich dochodach, liderzy lekarzy mogliby w bardziej widoczny sposób włączyć się w wysiłki na rzecz poprawy zdrowia i organizacji finansowych i opiekuńczych dla osób o niskich dochodach. Jeśli zawód lekarza i jego liderzy nie mogą podnieść poziomu zaufania publicznego, prawdopodobnie uznają, że wiele decyzji politycznych dotyczących opieki nad pacjentem będzie podejmowanych przez innych bez uwzględnienia ich perspektywy.
Badania opinii publicznej na temat zaufania publicznego do lekarzy.
Ankiety Gallupa
5-8 grudnia 2013 r
5-8 czerwca 2014 r
Ankiety Harris Interactive
1966 do 9 kwietnia 2012 r
Badanie International Social Survey Program (ISSP)
Od marca 2011 r. Do kwietnia 2013 r. (Międzynarodowa grupa badawcza ds. Programu badań społecznych, opieka zdrowotna i opieka zdrowotna – ISSP 2011. Kolonia, Niemcy: Archiwum danych GESIS, 2013. ZA5800 Data file version 2.0.0 DOI: 10.4232 / 1.11759.)
National Public Radio / Fundacja Roberta Wooda Johnsona / Harvard School of Public Health (NPR / RWJF / HSPH)
5-25 marca 2012 r
Ankieta Roberta Wooda Johnsona / Harvard School of Public Health (RWJF / HSPH)
19 września – 2 października 2011 r

Finansowanie i ujawnianie informacji
Wyrażone poglądy są wyłącznie poglądami autorów i żadne oficjalne poparcie sponsorów nie jest zamierzone ani dorozumiane.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Harvard School of Public Health, Boston (RJB, JMB); oraz program w polityce zdrowotnej, Harvard University, Cambridge, MA (JOH).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Buhr T, Blendon RJ. Zaufanie do instytucji rządowych i opieki zdrowotnej. W: Blendon RJ, Brodie M, Benson JM, Altman DE, wyd. Amerykańska opinia publiczna i opieka zdrowotna. Washington, DC: CQ Press, 2011: 15-38.

2. Hetherington MJ. Dlaczego zaufanie ma znaczenie: spadek zaufania politycznego i upadek amerykańskiego liberalizmu. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

3. Glaser WA. Lekarze i władze publiczne: tendencja do współpracy. J Health Policy Policy Law 1994; 19: 705-727
Crossref Web of Science Medline
4. Schlesinger M. Strata wiary: źródła ograniczonej politycznej legitymacji amerykańskiego zawodu lekarza. Milbank Q 2002; 80: 185-235
Crossref Web of Science Medline
5. Melhado EM. Planowanie zdrowotne w Stanach Zjednoczonych i spadek polityki publicznej w interesie publicznym. Milbank Q 2006; 84: 359-440
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (42)
Zamknij Cytowanie artykułów
Komentarze (4)
[podobne: chlorella zastosowanie, poradnia otolaryngologiczna, cennik leczenia zębów ]
[hasła pokrewne: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaufanie publiczne do lekarzy – Medycyna USA w perspektywie międzynarodowej cd”

 1. Adrian Says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 2. Sara Says:

  [..] Cytowany fragment: dobry chleb na zakwasie[...]

 3. Aleksander Says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 4. Marcin Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: regulator ładowania mppt. kontroler ładowania[...]

 5. Breadmaker Says:

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

 6. Laura Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do tatuaż warszawa[...]

 7. Midnight Rider Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia