Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Zmiany wy- twórcze przewazaja w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany wy- twórcze przeważają w przypadkach o słabszym natężeniu choroby, wy- siękowe zaś – w przypadkach o bardzo ostrym przebiegu. Zatem prątki z naczyń krwionośnych przechodzą w płucach bezpośrednio do pęche- rzyków płucnych i wywołują w nich pierwszy odczyn w postaci wysię- kowego zapalenia, chociaż zakażenie nastąpiło za pośrednictwem krwi. Jeżeli prątki są mało zjadliwe albo zakażenie dotyczy osoby z wybitną alergią, to prątki zatrzymując się w naczyniach chłonnych włoskowatych mogą wywołać bardzo nieznaczne zapalenie wysiękowe w pęcherzykach, główne zaś zmiany anatomiczne w odprowadzających naczyniach chłon- nych. Powstaje wtenczas niezmiernie rzadka postać gruźlicy prosówko- wej układu chłonnego płuc, opisana jako “rozsiane gruźlicze okołoskrzelowe zapalenie limfopochodne” (peribron- chitis disseminata tuberculosa lymphogenes) lub jako “zapalenie naczyń chłonnych płuc gruźlicze” (lymphangitis pulmo- num tuberculosa). Jeżeli w przebiegu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc dojdzie do uogólnienia choroby, to w innych narządach, zwłaszcza w opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, wątrobie, śledzionie, nerkach, stwierdza się również drobniutkie guzki wysiękowe, gruzełki i ich skojarzenia. Prócz guzków, w płucach wykrywa się prawie zawsze stare zmiany gruźlicze. U dzieci są to przeważnie zmiany gruźlicze węzłów wnęko- wych, śródpiersiowych, szyjnych, tchawicznych, ,często ognisko pier- wotne w płucu, a u dorosłych przeważnie ogniska w płucach albo w na- rządzie moczowym, w kościach itd. Ogniska te są nieraz już otorbione i wygojone. [więcej w: , balsam do włosów, Bielizna nocna damska, rehabiliacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.