Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Zmiany wytwórcze.

Posted in Uncategorized  by admin
June 21st, 2018

Zmiany wytwórcze przeważają w przypadkach o słabszym natężeniu choroby, wysiękowe zaś – w przypadkach o bardzo ostrym przebiegu. Zatem prątki z naczyń krwionośnych przechodzą w płucach bezpośrednio do pęcherzyków płucnych i wywołują w nich pierwszy odczyn w postaci wysiękowego zapalenia, chociaż zakażenie nastąpiło za pośrednictwem krwi. Jeżeli prątki są mało zjadliwe albo zakażenie dotyczy osoby z wybitną alergią, to prątki zatrzymując się w naczyniach chłonnych włoskowatych mogą wywołać bardzo nieznaczne zapalenie wysiękowe w pęcherzykach, główne zaś zmiany anatomiczne w odprowadzających naczyniach chłonnych. Powstaje wtenczas niezmiernie rzadka postać gruźlicy prosówkowej układu chłonnego płuc, opisana jako rozsiane gruźlicze okołoskrzelowe zapalenie limfopochodne (peribronchitis disseminata tuberculosa lymphogenes) lub jako zapalenie naczyń chłonnych płuc gruźlicze (lymphangitis pulmonum tuberculosa). Jeżeli w przebiegu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc dojdzie do uogólnienia choroby, to w innych narządach, zwłaszcza w opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, wątrobie, śledzionie, nerkach, stwierdza się również drobniutkie guzki wysiękowe, gruzełki i ich skojarzenia. Prócz guzków, w płucach wykrywa się prawie zawsze stare zmiany gruźlicze. U dzieci są to przeważnie zmiany gruźlicze węzłów wnękowych, śródpiersiowych, szyjnych, tchawicznych, często ognisko pierwotne w płucu, a u dorosłych przeważnie ogniska w płucach albo w narządzie moczowym, w kościach itd. Ogniska te są nieraz już otorbione i wygojone. [więcej w: Medycyna estetyczna Kielce, hostessy fordanserki, zabiegi estetyczne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hostessy fordanserki Medycyna estetyczna Kielce zabiegi estetyczne